วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระบวนการบริหาร

1. Planning
2. Organizing
3. Staffing
4. Directing
5. Coordinating
6. Reporting
7. Budgeting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น