วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หน้าที่นักบริหาร

๑. ประสานงานภายในองค์การ
๒. รักษาสมาธิองค์การ
๓. กำหนดเป้าหมาย
๔. ใช้ศิลปให้คนทำงาน
๕. ทำงานด้วยรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น